Tầm Nhìn

Tầm Nhìn
Ngày đăng: 16/06/2023 02:52 PM

Tầm nhìn của AGO là xây dựng một ngành trồng và chế biến nông sản phát triển, cung cấp sản phẩm chất lượng cao và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường thuận lợi cho người nông dân và doanh nghiệp trong ngành, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của cộng đồng nông thôn tại Việt Nam. AGO tin rằng nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam và có tiềm năng lớn để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline